SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
16.12.2023
VZN č. 1/2023 o daniach a poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2023
Názov VZN č. 1/2023 o daniach a poplatkoch
Popis VZN č. 1/2023 o daniach a poplatkoch
21.3.2023
Doplnok VZN č. 5/2022
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2023
Názov Doplnok VZN č. 5/2022
22.1.2022
Dodatok č. 1 k VZN 1/2020
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov Dodatok č. 1 k VZN 1/2020
22.1.2022
VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Folkušová- návrh
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Folkušová- návrh
22.1.2022
VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymii odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Folkušová
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 1/2020 o nakladaní s komunálnymii odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Folkušová
22.1.2022
Dodatok č. 4 k VZN 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov Dodatok č. 4 k VZN 2/2013
22.1.2022
VZN 2/2016 O používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Folkušová
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 2/2016 O používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Folkušová
22.1.2022
VZN 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Folkušová
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Folkušová
22.1.2022
Dodplnk č.2 k VZN 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov Dodplnk č.2 k VZN 2/2013
22.1.2022
VZN 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov
22.1.2022
VZN 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Folkušová. o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Folkušová.
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Folkušová. o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Folkušová.
22.1.2022
VZN 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22.1.2022
VZN 1/2013 o určení výšky dotácie pre prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školských zariadení
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2022
Názov VZN 1/2013 o určení výšky dotácie pre prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školských zariadení
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová