ERB:

Najznámejší – folkušovský erb sa stal základom pre konštituovanie nového obecného erbu, hoci zachovaný odtlačok starého pečatidla obce mal za základ kotvu. Súčasný erb má v sebe súvislosť medzi pomenovaním obce a zakladateľom rodu, podľa komesa Folkuša a tým sa stáva hovoriacim symbolom, čím patrí medzi najcennejšie erby. Bralo symbolizuje známu Havraniu skalu s nálezmi doby železnej, obrnené rameno a polmesiac službu kráľovi v protitureckýh vojnách 16. st. kedy pri Moháči padol Mikuláš Folkušovský, posledný potomok rodu po meči. Prímenie Folkušovský sa však zachovalo v iných vetvách rodu.

 

Erb Folkušová