Knižnica sa nachádza v podkroví kultúrneho domu.

Knihovníčka: p. Erika Kubíková, p. Ľubica Sopóciová

Výpožičná doba pre verejnosť: každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hod.

                                                Možnosť výpožičiek každý pracovný deň v dopoludňajších hodinách

Alaexander Dumas st.

Marenčin

Miloš Krno

Kurt Vonnegut