Obecný úrad Folkušová

Číslo:  11
PSČ:  038 42
Pošta:  Príbovce
Telefón:  043 4296 186
Mobil:  0908 227 226
Fax:  043 4296 186