Štatutárny zástupca
 

Meno:  Milan Sopóci

Funkcia:  starosta

 

Adresa
 

Obecný úrad Folkušová

Číslo:  11

PSČ:  038 42

Pošta:  Príbovce

 

Kontaktné informácie
 

Telefón:  043 4296 186

Mobil:  0908 227 226

Fax:  043 4296 186

E-mail: obecfolkusova@gmail.com

 

Faktografické údaje
 

Kód obce:  512257

IČO:  00316652

Počet obyvateľov:  147

Rozloha:  601 ha

Prvá písomná zmienka:  v roku 1 331