Testovanie  pre občanov obce Folkušová je zabezpečené na odbernom mieste – Obecný úrad Blatnica

Pre občanov priľahlých menších obcí t.j. aj občanov  Folkušovej sú vyhradené hodiny

22.1.2021 t.j. piatok  – 10:00-13:30, 14:00-21:30 hod

V prípade, že sa nestihnete dať otestovať v týchto vyhradených hodinách,  môžete ešte

25.1.2021 t.j. v pondelok – 8:00-15:30, 16:00-19:30 hod.

Vyťaženosť odberného miesta bude možné sledovať pravdepodobne prostredníctvom online kamery.

Občania, ktorí sa nebudú môcť dopraviť do Blatnice, nech sa nahlásia na obecnom úrade.  Obecný úrad zabezpečí ich odvoz.

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození    verejného zdravia

Opatrenie OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020

Opatrenie OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020

Opatrenie OLP/7693/2020 zo dňa 29.9.2020

Opatrenie OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020

Opatrenie OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020

Opatrenie OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020

Opatrenie OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020

Dávam do pozornosti , že bola na OKR OÚ Žilina zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19:

tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.

Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID-19

Na základe odporúčania nadriadených orgánov Vám dávame do pozornosti web stránku na ktorej sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu.

https://www.somzodpovedny.sk/


Uznesenie vlády 23046/2020

Uznesenie vlády 693/2020 z 28.10.2020

Uznesenie vlády 704/2020

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Dokumenty:   Nové usmernenie - 23.10.2020

 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vývoz odpadu 2021: