DHZ Folkušová oznamje, že  dňa 11. februára 2017 sa budú konať v našej obci Fašiangové slávnosti

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pozvánka na fašiangy

              

 

 

 

 

 

STRATÉGIA TVORBY A BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU ŹSK

 

 

Harmonogram vývozu odpadu 2017

 

 

 

Správne poplatky platné od 1.10.2012

 


Prihlásenie

Jubilanti v roku 2017

50 rokov
Janka Matejová
Drahomíra Ďurdíková
Koloman Jesenský

55 rokov
Ferdinand GLuch
Dagmar Ďurdíková

60 rokov
Emília Petrincová
Milan Sopóci
Oľga Vidrichová
Štefánia Lehotzká

80 rokov
Mária Grencnerová
Marta Sopóciová
Vladimír Lehotzký
 

 

Blahoželáme!

kytica