Prihlásenie

Jubilanti v roku 2015

50 rokov
Iveta Flachsová
Ľubica Kubíková
Anna Gluchová
Ľubomír Matej
Milada Lukáčová

55 rokov
Daniel Lehotský

60 rokov
Pavol Ďurdíkkytica

70 rokov
Anna Weisová
 

Blahoželáme!