Evanjelický aj katolícky kostol pre občanov obce sa nachádzajú v susednej obci Necpaly.

Okrem toho bývajú evanjelické služby božie v kúltúrnom dome Folkušová podľa rozpisov v časopise Šumenie líp.