Mimoriadne núdzové opatrenia na Africký mor ošípaných

Mimoriadne núdzové opatrenia

List regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin

Mapa výskytu

V prípade potreby kontaktujte MVDr. Fodreková 0915461762
=======================================
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Dokumenty:   Nové usmernenie - 23.10.2020

 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%