FAKTÚRY

Faktúry 2015

Faktúry 2016

Faktúry 2017

Faktúry 2018

Faktúry 2019

Faktúry 2020

Faktúry 2021

Faktúry 2022

 

ZMLUVY
KZ pozemok MUDr. Ďurdík,  zverejnené dňa 25.4.2013

Zmluva o dielo - Detské ihrisko , zverejnené dňa 13.5.2013
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva, zverejnené dňa 9.6.2013
Doplnok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva, zverejnené dňa 4.1.2016
Zmluva 27/2018, Aquaspiš, vodné hospodárstvo, zverejnené dňa 30.9.2018
Cenník prác a služieb platný pre rok 2019  Brantner , zverejnené dňa 3.1.2019
Zmluva o dielo, Rikas Trade, zverejnené dňa 28.1.2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002807, zverejnené dňa 7.2.2020
Dodatok Zmlvy 27/2018 Aquaspiš,vodné hospodárstvo, zverejnené dňa 13.2.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 2021, zverejnené dňa 14.5.2021
Licenčná zmluva 3W Slovakia, zverejnené dňa 1.7.2021
Cenník prác a služieb platný pre rok 2022  Brantner , zverejnené dňa 17.9.2021
Zmluva o spolupráci s fy Asekol, zverejnené dňa 4.1.2022
KZ pozemok Mgr. Maková, zverejnené dňa 5.1.2022
Zmluva o dielo  4MT, zverejnené dňa 24.1.2022
 Dodatok KZ pozemok Mgr. Maková, zverejnené dňa 25.1.2022
Dohoda č. 22/23/012/3 ÚPSV Martin,  zverejnené dňa 1.3.2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb, zverejnené dňa 25.3.2022
Zmluva o dotácii DHZ, zverejnené dňa 6.5.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena, zverejnené 10.10.2022
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb, zverejnené 9.11.2022